DATA TRANSPORT

CZ|EN
2023
interaktivníSonda představuje datovou sběrnu, která
v 30 minutových intervalech zaznamenává okolní prostředí které formuje do progresivní dlouhometrážní koláže která
se postupným vrstvením datových záznamů degraduje.

Skrze CRT monitory sděluje jednoduché sdělení a vizuální reprezentaci zvukových záznamů ve formě vektroskopie.