Scarecrows

CZ
2023V procesu zvažování tématu mé letošní práce jsem se postupně donutil odstoupit od popisné práce a zahloubat více sám do sebe. Z toho vychází i tato práce, která je vytvořena jako symbolická forma ztvárnění podvědomého boje s ''Strašáky''.

Dílo procházelo několika zásadními etapami. První (přípravná) etapa byla formována hlavně úvahami a sebereflexí o změnách mého mentálního stavu. Ohlédnutím za mou minulostí, životními rozhodnutími a pocity.

Toto téma je pevně provázáno s mojí měsíční cestou po Indonésii, která měla být mostem k vytvoření práce zaobírající se náhledem na můj podvědomý stav formou video eseje. Tuto formu jsem nakonec nezvolil z důvodu nedůvěry v to, že takové téma touto formou nedokážu zpracovat v relativně krátkém časovém rozmezí.

Neustále opakujícím se motivem mé cesty se staly strašáci na rýžových polích, které jsem postupně začal vnímat na symbolické rovině a využil jejich formu k vytvoření svého díla.

Specifikum těchto strašáků kteří jsou neustále propojeni provazem a vytváří tak řetězovou reakci, která má vystrašit okolní škůdce, mi připomněla mé vlastní vnitřní psychické řetězce ''Strašáků''. V mé instalaci jsou Strašáci zafixováni v zatížených batozích a taškách které mají vytvářet metaforu těžkosti či břemena.

Celkově má být dílo metaforou na neustále přítomný strach z povinnosti něčeho dosahovat a někým být.