ORECCHIO

CZ|EN
2021Práce zpracovává repetici a její vlivy na vnímání okolí. Zvukové smyčky reprezentují záznamy opakujících se zvukových motivů, které formují několikavrstvý audio prostor za účelem vytvářet dojem neustále akcelerujícího prostředí. Zásah do struktury zvukového prostoru vytváří možnost transformace voskové plastiky, která po přesažení hranice 80 db dosažené zejména spojením více kanálů, začne reagovat rozpouštěním se.