UHELNÁ / TURÓW

CZ|EN

2022
VR
Práce zpracovává téma transformace krajiny a bezmoci intervence. Konkrétně sleduje oblast severní česko-polsko-německé hranice na území obcí Václavice, Uhelná a Bogatynia.


Prvním impulsem byl silně medializovaný spor mezi českou a polskou vládou ohledně ukončení těžby v hnědouhelném dole Turów, týkající se závažného negativního impaktu na vodní a přírodní zásoby jak na českém tak německém území. Turów se nikdy úplného zastavení těžby nedočkal, a to ani přes nařízení evropského soudního dvoru a pokut v řádech milionů eur. Současně se debatuje o prodloužení těžby, které zatím nemá finální datum.


Zvolená metoda imerzivního videa má vytvářet jakousi surreální metaforu na možnou budoucnost Turówa a jeho okolí, ale také být narážkou na možný vývoj globálně. Děj se odvíjí skrze zaznamenaná místa na cestě k dolu. Ze začátku divák prochází cestami a rozcestníky doprovázenými hustým lesem a zjevně pestrým zvěrstvem, ke konci videa přírodních motivů ubývá a vykreslují se spíše zákopy a pláně spojené se zvuky z industriální zóny.