TOPOGRAFIE KRAJINY

CZ | ENG
2020Jak můžeme pojmout krajinu a jakými smysly ji vnímáme?

Jedním ze smyslů, který nás provází krajinou, je sluch.
Ze všudypřítomného zvuku se stává neviditelný monument, díky kterému nabírá krajina novou dimenzi. V mé práci je tento
prostor zaznamenán a zviditelněn. Za využití jednoduché audiovizuální techniky jsem zprostředkoval náhled do tohoto latentního světa.

Pomocí dronu jsem z nadhledu zmapoval prostředí Prokopské rokle a Prokopské skály, které díky svým masivním stěnám zmocňují zvuky okolí. Tyto zvuky jsem poté v noci za absolutního klidu nahrál na citlivý audio rekordér. Zaznamenané audio je následně pomocí softwaru zprocesováno do vizuální prezentace, neboli trojrozměrného grafu, jenž je následně propojen s fotografií.

Ve finále jde o spojení dvou sfér v jednu a ukázku světa, který je všude i přesto, že jej nevidíme...